Energie května 2020

Květen je měsíc lásky a srdce. Všechno, co se bude v květnu dít, nás má přiblížit k vyšším vibracím lásky a k otevření srdce.

Vibrace srdce, pravda a identita.

Problémem je to, že málo kdo z nás skutečnou božskou lásku prociťuje a je toho schopno… přestože o ní hodně mluvíme. Láska sem láska tam.

Je potřeba se zastavit a udělat si vnitřní inventuru. Co všechno popisujeme slovem LÁSKA?

Téma 1: Kým se chci v budoucnu stát?

Ať už je to karanténa, nebo něco jiného, co vede naše široké kolektivní vědomí, nastává období, ve kterém se po nás bude chtít, abychom si znovu ujasňovali, kým se chceme stát. Má to být vědomý proces, nikoliv náhodná loterie.

  • Kým chci být?
  • Co chci vyzařovat?
  • Jaké vlastnosti chci zosobňovat?
  • Co je moje poslání?
  • Jaký je tady můj úkol, má role, můj nejvyšší úkol?
  • Na které své části chci pracovat?

Karanténa nám dala příležitost, jaká tady ještě nebyla. Příležitost pozastavit se, omezit své aktivity a zaměřit se na menší pole, prohloubit se… přerovnat si priority, zhodnotit to, jak se vztahujeme k různým aspektům našeho života.

Udělali jsme to? Využili jsme tuto příležitost JÍT OPRAVDU DOVNITŘ? Do sebe, do vztahů, do nitra, do hloubky…?

Karanténa je energeticky podobná těm několika dnům menstruace, které my ženy také dostáváme každý měsíc darem. Pokud si tedy dopřejeme a dovolíme si její energie ponoření a ztišení prožít. Jistě, je možné tyto dny prosvištět a skoro je přehlédnout. Ale to je pak velká škoda.

Téma 2: Bude víc a víc docházet k vyjevování pravdy.

Pravda, pravdivost, skutečné pohnutky, opravdové pocity a věrné vyjevování potřeb.

Je potřeba, abychom si na pravdu zvykali. Dere se na povrch. Chce být vidět. Lidé na ni začínají být citliví a touží po ní. Ve vztazích, v médiích, v byznyse. Pravda se dere na povrch a bude potřeba mít odvahu se na ni podívat, přijmout ji a také se na ni ptát.

Necítíš to? To vnitřní popuzení, když zavnímáš, že někdo není v pravdě? Už brzy budeme lépe snášet, když budeme cítit, že druhý člověk „je ve své pravdě“, i kdyby s námi nesouhlasil, než když bude neustále přikyvovat, bude samé „jasně“ a „určitě“, ale my budeme cítit, že je absolutně neuzemněný a neví, čí je.

Téma 3: Vylaďování osobních hodnot

To souvisí s osobní vnitřní pravdou. Kdo nebude mít jasně srovnané vnitřní hodnoty, ztratí životně důležitý kompas, podle kterého se rozhoduje.

Osobní hodnoty budou už brzy představovat naši pravou identitu. Budou důležitější než naše jméno, bydliště, pohlaví nebo náboženství.

Tohle je krátký odstavec, ale je pravděpodobně nejdůležitější. Vylaďujte a seznamujte se se svými pravými vnitřními hodnotami.

Téma 4: Notoricky „milé lidi“ čeká hluboká krize identity.

Toto není předpověď. Jedná se o proces, který spolu s ostatními v našem širším kolektivu zesiluje. Být milá a chtít vždy všechny potěšit se stane destruktivním. Toto souvisí s osobními hodnotami i vnitřní pravdou, zmíněnými výše.

Není doba vhodná na to, abychom upřednostňovali „být milí“ před „BÝT PRAVDIVÍ“.

Pokud jsi „dobrý člověk“, budeš i přes důslednější projevování své vnitřní pravdy stále chtít být jemná a laskavá k ostatním lidem. Nejde o to vyměnit bytí v pravdě za hrubost nebo bezohlednost (však oni si zvyknou). Pokud jsi dobrý člověk, budeš chtít svou vnitřní pravdu vyjevovat jako světelná bytost. To znamená se soucitem a ohledem k druhým i k sobě.

Být pravdivý znamená být dobrým psychologem i alchymistou. Být pravdivý budeme moci všichni být, pokud budeme zároveň laskaví, ohleduplní a ochotní komunikovat s otevřeným srdcem.

Téma 5: Vzestup archetypu Hrdiny

Květen otevírá témata, která tu s námi budou nějakou dobu zůstávat. Archetypální Hrdina se bude probouzet v lidech, kteří dovedou vystoupit ze svého pohodlí pro dobro ostatních.

Hrdina je každý, kdo překonává své strachy, rozhodne se raději „čelit“, než se schovávat. Hrdinou je každý, kdo přijímá novou nepohodlnou situaci s odhodláním, že udělá co bude moci, aby se situace zlepšila, i když to bude nepohodlné, a možná to od něj nikdo ani nečekal.

Téma 6: Svolit a Přijmout

V energii „svolení“ a „přijetí“ je nyní hodně magnetismu a energie hojnosti.

Je možné, že jsi právě v situaci, kterou nechceš nebo nemůžeš přijmout. Jsi v pozici boje a tvá osobnost se vzpírá.

Zkus si v takové situaci říct: „Co by se stalo, kdybych tuto situaci přijala?“ Zkus si to aspoň představit, nebo trénuj a podrž tento postoj na nějaký čas. Sleduj co se stane.

Je to zvláštní, ale v takových situacích totiž právě teď vězí velká energie hojnosti a velký magnetismus.

Jde o toto: Vnitřní boj za změnu situace většinou začíná proto, že máme strach. Strach, který pramení z našich minulých zkušeností, nebo strach o budoucnost. Když uvízneme mezi těmito dvěma strachy, dostaneme se do stagnace. Zasekneme se ve svém životě a zasekne se i energie, která má proudit.

V těchto rozpoloženích se začnou objevovat situace, ze kterých se nemůžeme hnout z místa, nebo jsme v nich zablokovaní. Když některé situace přijmeme, uvolní se pro nás velké množství energie a procesy v našem životě se odblokují.

Toto jsou témata, která květen 2020 odemyká, nebo se teď začínají projevovat výrazněji. Budou nás však provázet mnoho následujících měsíců.

Je to doba hluboké práce. Někdo kráčí po Cestě vědomě, někdo nevědomě, ale lekce dostáváme všichni. Vědomý člověk má tu výhodu, že si dřív všimne, co je potřeba zpracovat a většinou má také nástroje, techniky a komunitu, která mu s tím může pomoci – energií, pozorností, inspirací.

Nemůže nás nikdo vzít za ruku a ukázat nám zkratku. Ale soucit, lidskost a inspirace je právě na této cestě velkou posilou.

S hlubokou láskou a důvěrou

Terez♥

Jsem MATKA, MILENKA I STAŘENA. Jsem kněžka a průvodkyně, mentorka a tvůrkyně. Jsem propagátorka návratu posvátnosti do ženských rolí a autorka konceptu Budování domácího chrámu. Pořádám ženské kruhy, online události a semináře o vědomé ženské spiritualitě a ženství, které je posvátné a pozemské zároveň. Jednoduše a s hravostí ZPÁTKY K SOBĚ.

Jsem také autorkou online kurzu Budování domácího chrámu a půlročního programu Cesta ženy ZPÁTKY K SOBĚ..

Zajímá Tě, jaká byla moje cesta k práci s energií prostoru a domova?
Komentáře