Vítejte na rituálech!

Na úplný úvod bych vás tady chtěla přivítat malým zamyšlením. Žijeme ve společnosti, která z velké většiny postrádá duchovní rozměr… ale hledá ho. Přestože má většina lidí nepřekonatelné výhrady vůči různým náboženstvím (a ti, kteří byli v rámci nějakého vychováni, jsou často chladní a rozpačití), hledáme duchovní rozměr svých dní a často přesně nevíme, kam se vrtnout.

Chci představit webový prostor, který bude inspirovat lidi, hledající svou vlastní duchovní polohu i během těch nejvšednějších dní, a to prostřednictvím rituálů. Od přítomného a uvědomělého uklízení (ano!), přes přechodové a iniciační rituály pro své děti až po ceremonie s větším počtem účastníků, které dodají člověku hluboký smysl přirozených změn, kterými nevyhnutelně procházíme. (Mám na mysli proměny v životě člověka i v kole roku.)

Věřím, že teorie k praktikování rituálů i jejich realizace může lidi vytáhnout z deprese, beznaděje a pocitu marnosti a mělkosti života. Je to konec konců i moje osobní zkušenost. Jsem si jistá, že jakýkoliv náznak duchovnosti člověka osvobozuje z ubíjející všednosti a dává životu nový duchaplný rozměr.

Samotné ztišení a zasoustředění se na téma rituálu je velice účinnou metodou, jak si jen utřídit myšlenky v hlavě, jak si ujasnit záměr, nebo kam nasměřovat své modlitby. O tom, jaké konkrétní psychologické a psychohygienické vlivy na nás rituály mají, budu psát v dalších článcích.

Tento blog má sloužit jako povzbuzení k tomu, abychom navrátili rituály zpět do našich životů. Má objasnit nutkavou potřebu rituálů a bude vám přinášet praktickou inspiraci, jak snadno a s hravostí můžete vytvářet své vlastní rituály, které vás povznesou nad každodenní všednost.

Napsala jsem pro vás eBook ZDARMA, ve kterém se dočtete, co to rituály jsou, jaké jsou základní druhy rituálů a jaký mají pro nás přínos. Osobně vnímám, že nám ve společnosti bytostně chybí a pokusím se nastínit, které konkrétní životní situace nejvíce trpí duchovní prázdnotou a chaosem a kam se rituály bez váhání hodí.

 

 

Jsem MATKA, MILENKA I STAŘENA. Jsem kněžka a průvodkyně, mentorka a tvůrkyně. Jsem propagátorka návratu posvátnosti do ženských rolí a autorka konceptu Budování domácího chrámu. Pořádám ženské kruhy, online události a semináře o vědomé ženské spiritualitě a ženství, které je posvátné a pozemské zároveň. Jednoduše a s hravostí ZPÁTKY K SOBĚ.

Jsem také autorkou online kurzu Budování domácího chrámu a půlročního programu Cesta ženy ZPÁTKY K SOBĚ..

Zajímá Tě, jaká byla moje cesta k práci s energií prostoru a domova?
Komentáře