3 způsoby, jak ukáznit svou MYSL tak, aby vytvářela energetické pole lásky a zdraví a nepodléhala magnetismu strachu.

Mysl je zjednodušené slovo pro centrální jednotku řídící celý náš život. Mysl vytváří obraz toho, co se vlastně dělo v minulosti, rozhoduje o tom, jak budeme přijímat a zapisovat přítomnost a tím v pravém smyslu těchto slov vytváří naši budoucnost.

Mysl je řidičem tvého vozu. Víš, kam jede?

Působení mysli bylo již mnohokrát vědecky změřeno. Aktivita mysli se měří pomocí elektromagnetických vln, které vyzařuje. Magnetismus těchto vln je také změřen a do toho už dnes můžeme jen stěží vyvrátit zákon rezonance, který nám říká, že podobné frekvence se navzájem rozvibrovávají a posilují. Jinak a zjednodušeně tomu říkáme, že:

Přitahuješ si to, co vyzařuješ.

Toho se držím a i když miluji vědecké důkazy duchovních pravd vyjádřené přesným a třeba i trochu technickým jazykem vědců, je to jen jiný způsob, jakým můžeme popsat moudrost dávných náboženských a filozofických systémů.

Co tedy dělám se svou myslí, aby mi sloužila? Aby nesabotovala má přání a můj vysněný život ve štěstí a pohodě?

Medituji.

Neznám žádný duchovní systém, který by neměl tradiční meditační techniky. Vycházím z toho, že čas je jako síto, kterým propadne vše nefunkční a nepotřebné. Zákon evoluce také hovoří jasně, když nám ukazuje, že zachováno bude pouze to, co efektivně slouží k přežití lidského druhu. Vše ostatní časem vymizí.

Pokud by meditace nesloužila životu, nenalézali bychom ji ve všech kulturách všech historických období. Proto máme velkou škálu inspirace a můžeme si vybrat, které z meditačních technik nám nejvíc vyhovují.

Medituji už několik let. Ukazuje se, že bez pravidelného zklidnění mysli nejsem schopna optimálně fungovat. Kdykoliv jsem z nějakého důvodu přestala meditovat, nastala období, kdy jsem se začala bortit. Já, nebo něco v mém životě.

Co mi dává meditace?

  • Dává mi možnost pozastavení, zhodnocení toho co se se mnou, kolem mě nebo uvnitř mě děje a ZÍSKÁNÍ NADHLEDU.
  • Díky ztišení se můžu nadechnout a rozhodnout, co nyní bude tím dalším krokem.
  • Meditace trénuje mou mysl setrvat v tichu. Jen v tichu dostávám zprávy od své intuice.
  • Díky meditaci si mám možnost utřídit myšlenky, poznat a rozvinout ty důležité z nich.
  • V meditaci jen jsem. A stav prostého bytí, osvobozeného od mysli je nesmírně osvěžující.
  • Meditací se dostávám do rovnováhy.

Jak tedy medituji?

Jsem manželka vytíženého muže, máma dvou dětí, tanečnice, průvodkyně ženskými kruhy, blogerka a navíc se starám o velký dům. Někdy si říkám, že na nic jiného ani nemůže být čas.

1)

Proto jsou mé meditace velmi jednoduché. Nejčastěji si dopřávám klidnou chvilku podbarvenou tichou hudbou, kdy sedím a soustředím se pouze na dech a tu hudbu. Jednoduché, ale nesmírně účinná.

2)

Dalším způsobem je soustředěná pozornost na jedinou věc nebo představu. Sedím, znovu hraje hudba a já se soustředím na květinu ve váze, hračku, co leží na zemi, nebo na představu dětského úsměvu (tuto vizualizaci mám obzvlášť ráda).

Postupně cítím, jak útočící myšlenky ztrácejí sílu až si unaveně sednou na zadek a ani se nehnou. 🙂 Pak je klid. Aaaach….

3)

Třetím způsobem jak medituji, je že si pustím vedenou meditaci a nechám se provést. Včera jsem zrovna čerpala barevnou energii z čakrové meditace Pavlíny Jiroušové (její článek s meditací najdeš zde).

Tip: Najdi si, s kým jsi v souladu, hlas, který ti zní dobře a neruší tě, způsob vedení a výběr slov, který ti ponor do meditace usnadní.

Nádherné transcendentální meditace má také Karaimi. Znaš ji?

Sleduji své myšlenkové vzorce.

Myšlenkové vzorce jsou tím, co určuje, jak si zpracováváme své zážitky tady na zemi. Udělujeme událostem chuť i barvu, nálepky jako „špatné“ a „dobré“, „bezpečné“ a „nebezpečné“, atd.

Myšlenkové vzorce jsou programy mysli. Klíče k realitě. Trochu děsivé mi přijde, že myšlenkové vzorce jsme zdědili od své rodiny během prvních sedmi let života. Tedy období, kdy jsme způsoby nazírání na skutečnost nekriticky a s důvěrou přejímali, jako nástroj přežití.

Stejně tak činí i naše děti, proto cítím velkou zodpovědnost za to, jak myslím, protože to předávám svým dětem.

Je naprosto klíčové neustále studovat rodinná dědictví mysli. Stále je podrobovat otázkám a sledovat, jestli nás podporují, zda je obraz reality, kterou pro nás vytvářejí, blažený nebo nesnesitelný.

To vše si můžeme vybrat, věděla jsi to?

Tip: Snadno to poznáš na tom jaký osud a život si vytvořili starší v naší rodině. Sleduj, jestli je obraz jejich života to, co by se ti líbilo pro tebe, a usilovně pátrej po tom, který způsob myšlení je dovedl tam, kde jsou.

Jak to dělám?

Vždy jsem se velmi zajímala o historii naší rodiny. Znám příběhy žen a manželství až do pátého kolene. Jedna strana rodiny má obsáhlou kroniku. Hodně jsem si povídala s babičkami nebo těmi, kteří jsou v naší rodině nejstarší.

Příběhy rodiny považuji za obrovskou studnici moudrosti. Všechno nosím ve svém vlastním DNA.

Vím, že je vždy velká pravděpodobnost opakování starých rodinných chyb a tragédií, pokud se nezmění způsob myšlení.

Ze způsobu myšlení vycházejí i nemoci. Nejsou to dědictví tělesných oslabení. Rodové nemoci jsou nemoci mysli.

Existuje spousta technik, jak si urovnat svá vnitřní přesvědčení. Miluji ty koučovací techniky, které ti opravdu posvítí na to, jak uvažuješ. Když si to uvědomíš, dostaneš možnost vybrat si, jestli chceš dál pokračovat, nebo jestli to změníš.

Učím se přepínat mezi různými úrovněmi vědomí.

Mysl má několik úrovní vědomí. V každé z těch úrovní dostáváme přístup k jinému druhu informací. Zní to možná hodně pokročile, ale ve skutečnosti je to velmi přirozené.

Ve všem, co jsme nikdy nedělali jsme nešikovní. Praxí získáš jistotu a zručnost ve všem.

Závoje vědomí.

Když usínáme nebo když se probouzíme, jsme nejprve v úrovni vědomí, které říkáme alfa. V tomto stavu vědomí jsme lépe napojení na proud, naše mysl je klidná a vize jasné. Proto nespěchej s probouzením. Nevstávej rychle z postele. Zůstaň chvíli ležet a setrvej v této zvláštní zóně, kde se přání a vize plní rychleji a objednávky do Vesmíru se odesílají expres!

Zůstat po probuzení chvíli „na prahu“ ti také umožní vybrat si naladění, se kterým chceš začít nový den. Můžeš seřídit své kormidlo a svou pozornost obrátit k tomu, co je ten den opravdu důležité. Potom se probuď do plné přítomnosti a posaď se na posteli.

Stejně tak večer, těsně před tím, než usneš, je tvá mysl v úrovni alfa. Dej si proto pozor, o čem přemýšlíš a jaké obrazy si do své mysli pouštíš. Je lepší před spaním meditovat nebo číst něco opravdu hodnotného.

Vždy si hlídej, čemu věnuješ svou mysl prvních deset minut před usnutím a po probuzení.

~*~

Jsou i další způsoby, jak kultivovat a zpytovat svou mysl. vzhledem k tomu, jak velmi to ovlivňuje naši budoucnost, stojí to za 10 minut „práce“ denně, nemyslíš?

Jak kultivuješ svou řídící jednotku ty?

Tereza Bošková
Jsem ritualistka, konzultantka Feng-shui a motivátorka žen ke změně a odvaze. Pomůžu ti spřátelit se se svým prostorem a proměnit ho v silného partnera pro šťastný život a osobní prosperitu.
Komentáře