3 cesty k HOJNOSTI. Nalaď se na všechny ZÁROVEŇ, a sleduj, co se stane s tvými příjmy.

Hojnost může mít mnoho podob. Myslím, že my, co jsme se do hojnosti a míru narodili, si nedovedeme představit život bez ní. A proto ji ztratíme, abychom ji konečně začali spatřovat:

…ve zdraví našich dětí i nás samotných, v bezpečí našich domovů, v požehnání naší práce, množství našich přátel a spřízněných duší, v množství legrace, kterou můžeme prožívat nebo vytvářet, ve spolehlivosti našich aut, v pestrosti našeho jídla, měkkosti našich postelí a čistotě našeho oblečení. A v neposlední řadě v možnostech cestování a vzdělávání, cože je obrovská potrava pro duši.

Hojnost je energie. Je všude. Jde jen o to, jestli ji můžeš přijmout.

My v rituálech známe několik mocných obřadů, které mají hojnost podpořit nebo přivolat.

Všechny obřady hojnosti vždy pracují s nastavením mysli.

Mysl je tvůrcem všeho, co nám přichází. Kdo nemá ukázněnou mysl, těžko se může cítit jako tvůrce a svého života. Článek o tom, jak to dělám já, najdeš na tomto odkazu.

Rituály nejsou jen zábavnou formou modlitby s krásným oltářem. Rituál dělá rituálem právě to, jak jsme naladěni. Posvátný prostor rituálu amplifikuje to, co vysíláme, co si přejeme, zesiluje vibrace našeho záměru a ukotvuje jej ve hmotě a představivosti. Právě prostřednictvím rituálních předmětů a sledu rituálních úkonů.

Bez silného propojení se záměrem se nestane nic zásadního. V rituálu není přítomna třetí moc, která přijde, dostane naši žádost a odejde zařídit vše potřebné.

Rituál je prostor zázraků, prostor propojen s tím, co je v nás božské a tím, co dovede komunikovat s Vesmírem. Do rituálu je třeba vstupovat očištěni, v pokoře a v důvěře.

Tři cesty k hojnosti.

Ty také souvisejí s naším nastavením a každá vede trošku jinam.

 1. cesta: Cesta Šetření a uskromnění.
 2. cesta: Cesta rezonance.
 3. cesta: Cesta expanze: Zvětšení naší kapacity přijímat.

1. Cesta šetření a uskromnění

Současná chvíle, zvláštní situace „K“, nás uzemnila a připomněla nám, že hojnost a jistota materiálního zajištění není tak zcela automatická. Začínáme počítat, promýšlet nákupy, vařit šetrně a omezovat nákupy. Je to instinkt. Nevíme, co bude.

Mysl nastavená na šetření nás však udržuje v pocitu nedostatku, což je počátek klesající spirály. Pamatuj si, že přitahuješ vždy to, co vyzařuješ. když budeš vyzařovat a silně zesilovat strach z nedostatku, bude se na tebe lepit. Tvůj Vesmír se bude snažit potvrdit to, čemu věříš.

Proto se velmi snaž, aby tvé uskromnění v čase koronaviru bylo prosté strachu a děsivých představ. Trénuj svou mysl vnímat vděčnost za vše, co bereš do ruky při vaření, při uklízení. Nedopusť, abys upadlo do strachu a vzpomínek tvé duše na doby ohrožení.

Za prvé, nic takového se ještě neděje.

Za druhé, změna ve způsobu chování, konzumování, způsobu vaření a zacházení se zdroji JE PRAVDĚPODOBNĚ JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POSELSTVÍ KORONAVIRU!

Já z hloubi duše věřím, že koronavirus je požehnáním, které přišlo nastavit novou rovnováhu v mnoha ohledech (ekonomických, společenských a na úrovni jednotlivců duchovních), které přišlo MÍSTO VÁLKY. Některé situace a stav v jakém byla naše kultura byly neúnosné. Nech si to rozeznít v srdci.

2.Cesta rezonance.

Cesta rezonance vychází z toho, že přitahujeme to, čím vibrujeme. Je to velmi jednoduché. Na nás potom je, abychom se stále ladili na hojnost, radost, a požehnání. Čím vyšší máme vibrace, tím snadnější pro nás je, představit si a ve svém životě vnímat hojnost.

Hojnost pak v takovém naladění přichází jaksi automaticky. Potom jen záleží na tom, jak moc jsme té hojnosti otevření, aby u nás mohla zakotvit, čti dál.

Co dělat:

Na této bázi jsou postavené všechny úplňové rituály hojnosti. Úplněk je ve své plnosti symbolem dostatku, jeho vibrace jsou velmi vysoké my se díky nim můžeme také navibrovat výš. Úplňkové rituály vděčnosti jsou přesně v souladu s tímto vesmírným zákonem o rezonanci.

(Video o významu úplňkových rituálů vděčnosti najdeš v programu Rituály Luny s Terezou Boškovou, které je zatím zDARma.)

 • Nech do sebe vstoupit radost z věcí, které používáš, z jídla, které jíš, oblečení, které nosíš.
 • Prožívej extázi z bezpečí svého domova a pohotovosti svého auta. Doveze tě kamkoliv!
 • Vychutnávej si jídlo které vkládáš do úst, jakoby to bylo naposledy.
 • Nech se dojmout sladkostí svých vztahů! Je to tak nádherné, být obklopená lidmi, které můžeš milovat!
 • Prostě si představ, kdybys to neměla. Uvidíš, že pocit vděčnosti se okamžitě odstaví velmi jasně.

Všímej si! Ta hojnost kolem nás JE! Naším současným úkolem je ladit se na ni a přestat toužit po tom, co není.

3.Cesta expanze: Zvětšení naší kapacity příjímat.

Toto je cesta, jejíž velkou součástí je SEBELÁSKA a důvěra ve Vesmír. Dovol si přijímat. Dovol si mít hojnost. Dovol životu, aby se o tebe postaral. Dovol si!…

Ber, když ti život něco nabízí. Přijímej. Neodmítej. Nestanovuj si limity. Prostě připusť, že si zasloužíš.

Co pomůže?

 • Ptej se stále: „Co JEŠTĚ je tu pro mě?“ „Co ještě hezkého by se mi mohlo stát?“
 • Kolik peněz bych ještě mohla vydělávat?
 • Jak šťastné vztahy bych ještě mohla mít?
 • Jak pěkný domov bych ještě mohla mít?

Cílem je dostat se za hranici toho, co si myslíme, že je reálné nebo zasloužené. Musíš uvěřit, že pro tebe legitimně existuje víc.

Zapomeň na úvahy o chamtivosti. Raduj se z nekonečnosti a velkorysosti Vesmíru!

Klíčová a nápomocná slova: „Dovol si…“ a „co ještě tu je?“. Pracuj s nimi.

Naciť se, co je to hojnost. Je to nastavení mysli a její následná projekce do reality. Hojnost je to, čeho si všímáme. Hojnost je proud energie, který není omezený pouze na naši percepci. Hojnost kolem tebe stále proudí (ve formě příležitostí, nabídek, možností,…) tvým úkolem je naladit se na ni, aby sis ji přitáhla blíž, a rozšířit svou kapacitu pro přijímání – aby se mohla manifestovat ve tvém konkrétním životě.

Cesta k hojnosti je vlastně jediná. A to kombinace těch tří. Je třeba je všechny propojit, aby to skutečně fungovalo.

S nadějí

Tereza♥

Tereza Bošková
Jsem MATKA, MILENKA I STAŘENA. Jsem kněžka a průvodkyně, mentorka a tvůrkyně. Jsem propagátorka návratu posvátnosti do ženských rolí a autorka konceptu Budování domácího chrámu. Pořádám ženské kruhy, online události a semináře o vědomé ženské spiritualitě a ženství, které je posvátné a pozemské zároveň. Jednoduše a s hravostí ZPÁTKY K SOBĚ.

Jsem také autorkou online kurzu Budování domácího chrámu a půlročního programu Cesta ženy ZPÁTKY K SOBĚ..

Zajímá Tě, jaká byla moje cesta k práci s energií prostoru a domova?
Komentáře