Můžeš uklízet jako unavená máma, nebo jako Velekněžka domácího chrámu.

Jednou z ženských tradičních rolí je udržování domácnosti v optimálním stavu hygieny a organizovanosti. Kdo z nás si to užívá? Která z nás se umí za odvedenou práci ocenit?

V jedné britské studii vyšlo, že kdybychom ocenili platem všechny ženské domácí úkony a zaplatili matkám a ženám v domácnosti za jejich práci, vyšel by jim z toho docela slušný plat vysoko převyšující průměrné příjmy. To bychom neměly zapomínat.

Být hospodyní, hospodářkou, ženou v domácnosti, nebo matkou na mateřské JE PLNOHODNOTNÉ ZAMĚSTNÁNÍ.

Můžeš si sepsat seznam domácích prací, které běžně děláš a představit si, kolik bys za ně zaplatila jiné ženě, kdyby je za tebe měla dělat. Sečti a podtrhni… a myslím, že se budeš divit, na kolik si sama sebe a své každodenní práce ceníš. Schválně!

Stojí zato také si představit, co by se s tvou domácností stalo, kdybys jednu nebo dvě pravidelné činnosti na nějakou dobu přestala dělat. Udělej si sociální experiment a sleduj, za jak dlouho si toho ostatní členové domácnosti všimnou. Myslím, že stačí jediný týden a nechtěla bych vidět ten děcák, kuchyň nebo koupelnu!

Na konci této úvahy zjistíme, jak moc je to, co děláš vlastně důležité. A to je můj první úkol pro Tebe.:

Úkol č.1: Začni si zvykat na myšlenku, že to, co doma děláš JE DŮLEŽITÉ.

Ritualuna
Posvátný úklid.

Domácí chrám

Domov máme tendenci považovat za něco samozřejmého. Vážit si domova zpravidla dokáží jen ti, kteří ho ztratili. Ale pojďme se podívat na to, co domov vlastně představuje:

 • Místo, kde s důvěrou spíme.
 • Prostor, ve kterém se můžeme povolit a být skutečně sami sebou.
 • Místo intimního setkávání s lidmi, kterým věříme.
 • Místo pro rozjímání nad tím, jak žijeme a co musíme udělat.
 • Místo, kde se připravujeme na všechny naše životní výzvy.
 • Prostor, který můžeme kreativně utvářet a odrážet tak sami sebe.
 • Domov jsou lidé, kteří tam dokáží intimně a v autentičnosti žít spolu každý den.
 • Místo, kde si vyperu, uvařím, postarám se o tělo.
 • …místo pro prožitek, smyslnost a potěšení v kuchyni a ložnici.
 • …místo upřímné zpětné vazby od našich blízkých.
 • …místo bezpodmínečné podpory a zázemí.

Zkouším si představit, čím bych byla a jak bych asi fungovala ve vnějším světě, kdybych takové místo neměla. A pozor teď to přijde.

Jaká to je výsada, když takto POSVÁTNÝ a důležitý prostor právě já TVOŘÍM!

Posvátný úklid
Chrám je místo inspirace pro Ducha a rozkvétání Duše. Domov je chrám.

Tvoříme domácí chrám

Jestliže je domov místo, které pro nás znamená všechno to výše zmíněné, pak je to uctíváníhodné místo.

Považuji za skvělé, že takto důležitý a vlivný prostor můžeme tvořit. A pokud je tvou rolí pečovat o domov, tak je to výsada.

Možná jsi naučená cítit se kolem udržování domácnosti jinak. Možná jsi celé dětství sledovala maminku, jak slouží celé rodině do úmoru a jediné na co se zmůže jsou povzdechy únavy a marnosti. Třeba nemáš ani tušení, že to jde jinak!

Důležitý prostor:

 • Doma podáváš důležitou výživu a energii pro život každému členovi své rodiny.
 • Doma dostávají děti první otisky toho, jak se DÁ ŽÍT ŽIVOT.
 • U tebe, ve tvém domácím prostoru získává tvůj muž podporu a odvahu pro všechny svoje úspěchy.
 • U tebe, ve tvém CHRÁMĚ mají děti možnost poznat kým jsou a kterým směrem z tohoto chrámu jednou vylétnou.
 • Tvůj chrám je místo, kde můžeš zářit, opečovat se a zkrásnět, obléci se, osvěžit a oddechnout si. Místo, kde se můžeš realizovat a kde může být dobře vidět, jaké jsou TVÉ DARY.
Ritualuna
Budování domácího chrámu – Ritualuna – Tereza Bošková.

Jsi přirozenou velekněžkou domácnosti.

Ať už to zatím vnímáš jakkoliv, jsi tak, která vytváří kouzlo kolem všech členů své rodiny, protože je oblékáš, vybavuješ pro školu a práci a výrazně ovlivňuješ to, jak tvá rodina působí.

Jsi ta, která učí a svými vlastními zvyky napovídá, jak se o sebe starat, jak zářit a jak prospívat.

Jsi ta, která otevírá domov duchovnosti, učí děti se modlit, podporuje muže v důvěře ve své schopnosti a jakkoliv stanovuješ formu spirituality, kterou žijete. Ať už zapaluješ vykuřovadla, modlíš se u svatých obrázků, nebo otevíráš okno a děkuješ za pěkné počasí.

Jsi ta, jejíž naladění a vyzařování zásadně ovlivňuje atmosféru doma.

A v neposlední řadě jsi ta, která svou péčí o domov, jeho zařizováním a uspořádáním vytváří pevné struktury, ve kterých lze prospívat, ve kterých lze s důvěrou odpočívat a které jsou jako MANIFESTAČNÍ MATRICE NAŠICH OBJEDNÁVEK DO VESMÍRU. (O domově jako místě manifestace toho nejlepšího v životě je e-book 9 objednávkových formulářů pro šťastný a úspěšný život. Ještě není hotov, ale dám ti vědět.)

Velekněžkou všedního dne.

Přeměna oběti ve svrchovanou a laskavou tvůrkyni

Jsem přesvědčená o tom, že ženské role jsou hrubě podceňované. Vnímám, že ženy jsou naučené žádat o pomoc pod tíhou břemen tak, že přijímají roli oběti a doufají, že je někdo vysvobodí. Tato oběť potom nasazuje útrpný výraz, vzdychá, aby dala najevo únavu a stěžuje si na drobnosti, a doufá, že někomu dojde, že toho mají už dost.

Tato postava zničené ženy potom dělá reklamu ženským rolím jako takovým. Jsou útrpné, úmorné a únavné. Ú, ú, ú. A naše dcery to přebírají.

Jaký rozdíl, když se stanu velekněžkou! Jaký rozdíl, když dám každému úkonu hospodyně význam, duchovní rozměr a magický dopad. Co se stane, když si uvědomím, jak je má práce DŮLEŽITÁ, PROSPĚŠNÁ A POSVÁTNÁ!

„Představ si, že ženy přestanou vykonávat svou domácí práci… a svět se už nezmůže na nic. NA NIC.“

Já věřím, že je nesmírně důležité, jak svou práci a její důležitost prezentujeme. A protože přeměna z unavené mámy na Velekněžku domácnosti je cesta transformace, při které téměř nemáme vzory, je o to důležitější podpora komunity.

A proto jsem jednu vytvořila. Jestli chceš, přidej se k nám do Facebookové skupiny Budování domácího chrámu a pojďme společně objevit novou posvátnost ženských rolí.

S láskou Tereza.

Ritualuna Tereza Bošková Domácí chrám
Ritualuna – Tereza Bošková – Budování domácího chrámu.

Tereza Bošková
Jsem MATKA, MILENKA I STAŘENA. Jsem kněžka a průvodkyně, mentorka a tvůrkyně. Jsem propagátorka návratu posvátnosti do ženských rolí a autorka konceptu Budování domácího chrámu. Pořádám ženské kruhy, online události a semináře o vědomé ženské spiritualitě a ženství, které je posvátné a pozemské zároveň. Jednoduše a s hravostí ZPÁTKY K SOBĚ.

Jsem také autorkou online kurzu Budování domácího chrámu a půlročního programu Cesta ženy ZPÁTKY K SOBĚ..

Zajímá Tě, jaká byla moje cesta k práci s energií prostoru a domova?
Komentáře