Skutečné symboly Vánoc – vidíš je správně?

Jazyk symbolů je nejuniverzálnější jazyk světa, který se používá tisíce let. Ještě, než se vyprofilovaly jazyky se svými slovy a rozvíjejícími větami, symboly namalované na stěnách jeskyní a kamenných sloupech chrámů nás měly varovat, učit a zaznamenávat důležité události.

Ale lidstvo se během těch dob nesmírně vyvinulo, zbystřilo své chápání a zvýšilo svou náročnost na přesnost sdělení. Už nestačí namalovat kruh, abychom předaly obecné sdělení. Dokážeme malovat slovy a dosáhnout velké přesnosti toho, co říkáme. K tomu doslova plaveme v nepřehledném množství informací, sdělení a symbolů, že jsme si vyvinuli přísný vnitřní spamfiltr, který většinu z toho, co k nám doléhá ani nepustí do našeho vědomí.

My si dnes symboly vybíráme,

protože vytvářejí zkratky k tématu, které nás zajímá, ale už o něm nepotřebujeme číst nebo poslouchat dlouhé litanie. Je to naťuknutí, které nás okamžitě:

 • hodí do nálady,
 • pozornosti,
 • něco nám připomene,
 • na něco upozorní,
 • nebo pomůže vyladit vnitřní nastavení, pokud jsme symbol pro tento účel přijali.

A jsem u toho.

Pokud jsme ovšem symbol vnitřně přijali.

Je určitě zajímavé studovat symbologii, historii, antropologii (ou jé, ta mě vždy moc bavila!), ale má to pro nás dnes význam? Obzvlášť v době osobního rozvoje – a pokud jsi vědomě na Cestě – tak si velmi vybíráš to, čemu budeš věnovat pozornost, čemu přisoudíš jaký význam a čemu dovolíš, aby tě ladilo.

Čemu dovolíš, aby ladilo tvůj vnitřní vysílač? Čemu dovolíš, aby tvořilo a ovlivňovalo Tvé vědomí?

Proto tady dnes mluvíme o symbolech a jejich významech. Asi Tě zklamu. Je vlastně jedno, co symbolizuje která dekorace nebo vánoční zvyklost, ale důležité je, co představuje pro Tebe.

A protože jsem Projektor a ty sis mě vybrala za průvodkyni tím, že jsi se rozhodla číst tento článek, dovol mi, abych Ti přinesla několik možností, ze kterých si můžeš vybrat. Ano, Ty si můžeš vybrat, co budou Tvé vánoční symboly představovat. A jako průvodkyně osobním rozvojem, která ví přesně, jakou sílu má mysl a její představivost, ti to i vřele doporučuji 🙂

A že některé symboly a zvyky mají odlišný význam? No a co? Můžeš dneska posloužit celé komunitě, nebo i celému kulturnímu národu, když vymyslíš významy, které nám budou lépe sloužit.

(Jako promiň, ale vyděsit u štědrovečerní večeře celou rodinu zvoláním: „Nevstávej mami, nebo tady s námi příští rok nebudeš!“ může zvlášť u dětí způsobit doslova trauma na celý život.)

Z některých zvyklostí a symbolů je silně cítit, že jsou podmíněné strachem. Lidé se dříve učili a vychovávali pomocí strachu. Když něco neuděláš, stane se tato katastrofa. To už je dnes tak nefunkční! Tohle je už dávno pryč! Lidé se dříve snažili nepříjemných nebo ohrožujících věcí vyvarovat. Když udělám tohle, nestane se pak tohle – doufám.

Dnes už víme, že je daleko efektivnější, když se zaměříme na to, co se stát má. Učíme se být vědomými tvůrci.

Vybíráme si, co se má stát. Prostě víme, že to, co máme ve své mysli, co si zvědomuji, v čem se posiluji a čím se obklopuji, to se bude násobit a přitahovat další podobného ladění.

Proto buď bdělá nad smyslem zvyků i vánočních symbolů.

Je jedno, co vlastně symbolizuje hvězda. Pokud jsi s tím v souladu, pro Tebe to může být symbol jedinečného vyzařování každého z nás. A tak to řekni i dětem a večer jim o tom vyprávěj pohádku! Víš, že pohádky zasévají do mysli dětí velké množství semínek?

Velekněžkou všedního dne.

Pohádky – velký zdroj symbolů.

Dávám si velký pozor na to, abych do vlahé a extrémně úrodné půdy jejich myslíček nezasévala plné hrstě plevele. Mnoho tradičních pohádek, nebo jejich zpracování jsem znechucená vyhodila. Všechny pohádky si nejdřív přečtu nebo poslechnu sama, než je pustím dětem, nebo minimálně sleduju s nimi a v případě potřeby zasáhnu, dovysvětlím, nebo nějak ohnu to, co se mi třeba nelíbí nebo mi nepřijde pro děti únosné, pochopitelné nebo snesitelné.

Pohádky jsou plné symbolů. Doporučuju sledovat bedlivě, co Tvé děti konzumují! Symboly jdou do jejich systému velmi hluboko.

Vánoční symboly

Mrkneme se teď na to, co by jednotlivé vánoční symboly mohly znamenat a ty si vybereš, co to bude pro Tebe. Jdeme na to.

Jmelí:

Jmelí svědčí o keltském vlivu, kde mělo jmelí velký léčebný význam. Hlavně je však zelené a celkem svěží i v době, kde jinak lístečku v přírodě nevidíš, takže se logicky stalo symbolem něčeho, co přetrvává. Proto, když se kouknu na jmelí, vidím cosi věčného, odolného času i mrazu a tak si vybavím:

 • Trvanlivost dobrých úmyslů lidského dobra
 • věčný život, jehož cykly nepřeruší ani temnota ani mráz.
 • naděje, že svět se zase zazelená a naše duše pookřeje.

Bílé a stříbrné ozdoby:

Všechny dekorativní prvky, které jsou bílé, stříbrné, mají evokovat vločky, sníh, závěje, mráz, který maluje na okna… nám připomíná, že venku je zima. Ano, zdá se to jednoduché, ale Zima je obdobím, které potřeba respektovat ještě daleko víc, než je tak, že nakoupíme pelety, a pořídíme si dobrou izolaci na dům.

Zima je období, které má své zákonitosti a my jej nutně potřebujeme prožít A) na všech úrovních a za B) ve všech oblastech života.

Vysvětlím:

Všechno, co má udržitelně fungovat, musí fungovat v cyklech, tak, jako v přírodě. Nic, jiného, než to, co je založené na přírodních principech nemůže dlouhodobě žit, aniž by něco jiného kvůli tomu muselo umírat. V praxi se to týká:

 • Naše životní síla a energie, která se cyklicky vyčerpává a doplňuje během spánku a odpočinku. Neexistuje lineární způsob čerpání nebo využívání životní síly. Fáze se prostě střídají. Jinak to nejde.
 • Psychické a psychologické procesy. Vzlety a pády, střídání vnitřního naladěné je neodmyslitelné i u emočně stabilních jedinců. Zvlášť ženy jsou prostě cyklické i se svými emocemi. Proto je cyklus důležitý i pro naši psychohygienu.
 • Naše vztahy. Ano, naše vztahy procházejí cyklem, jako kolo roku. V jedné fázi jsme zamilovaní (jaro) ve druhé budujeme rodinu (léto), ve třetí dochází k usazení všech změn a je potřeba udělat důležitou kalibraci toho, jak se nám spolu daří a co je potřeba přenastavit (podzim). Nakonec je důležité přiijmout i Zimu (a jsme u toho!!) Ve vztazích má i Zima své místo. Zima, kdy se trochu stáhneme každý do sebe, věnujeme se chvíli těm částem, které v zápalu nadšení z miminek a nových domovů zůstaly zašoupnuté kdesi vzadu. Vracíme se ke svém učtení, koníčkům, potřebujeme více času osamotě… ale to neznamená, že se hned rozvedeme, že? NO, a potom zase nastane Jaro… koukneme na sebe, zase se pomilujeme, sblížíme a jedeme dál.
 • No, a také naše podnikání. Cyklicky je potřeba vnímat i to, jak tvoříme! Musíme projít Jarem, kdy vymýšlíme nové projekty a vyrážíme ke svým vizím, léto, kdy expandujeme realizujeme a jdeme na trh s něčím novým. Pak je potřeba projít podzimem, kdy vychytáváme chyby, stabilizujeme nové účetní systémy a tmelíme týmy… a zima. Chvilku ohlédnutí, co jsme vydělali, jaký dopad naše projekty měly a co jsme světu přinesli. Jedině tak můžeme vyrazit do nového podnikatelského jara v plné síle a s jasnými záměry.

Kdo nectí cyklus, jako by nebyl. (Nebo brzy nebude.)

Vánoční stromeček:

Ozdobený stromeček symbolizuje středobod, který přitahuje pozornost. Z mého pohled a z pohledu magie a Feng-shui všechno, čemu věnujeme pozornost poroste. Proto velmi doporučuju využít toho a pověsit na váš vánoční stromeček symboly toho, co představuje vaše TOP představa o budoucím životě a událostech.

Výrazný stromeček nám pomáhá zaměřovat pozornost. Proto si vyber, na co budeš vlastně koukat 🙂 Vyber barvy a ozdoby, které ti budou evokovat:

 • hojnost
 • teplo
 • radost
 • pospolitost rodiny
 • mír.

Proto na vánoční stromeček věším srolované bankovky 🙂

K tom use váže nádherný rituál, který si spolu projdeme v rámci naší vánoční duchovní cesty Tajemství vánočních nocí. (Odkaz bude dole.)

Jesličky a betlémky

Symbol betléma v sobě obsahuje milion dalších symbolů. Já vnímám symbol narozeného děťátka jako naděje pro zrození nového vědomí, která se rodí pokaždé, když noc prozáří jasná hvězda. V přeneseném smyslu vnímám, že toto vědomí se rodí v každý okamžik našeho života, když temnotu naší nevědomé mysli a našich omezení prozáří:

 • jasné světlo nového zvědomění,
 • AHA momen,
 • poznání,
 • osvěcující zkušenost,
 • projevení nejvyšší pravdy
 • a okamžik doteku s naším vyšším vedením.

Čili zrozené Dítě jsme my v každém okamžiku našeho života, když si volíme zářit své vnitřní světlo bez limitujících přesvědčení a strachu.

Lidé, kteří se z širokých krajů přišli na jesličky podívat, mi připomínají ty lidi kolem nás, které naše světlo inspiruje a dodá jim odvahu a naději, že i oni mohou zářit.

Že i oni teď mohou zářit, protože jsou dcerami a syny Božími, kteří jsou jako to Dítě!

Vnímáš to taky? Příběh vypráví, že Ježíš přišel na svět, „aby lidem přinesl život věčný“ jinými slovy, aby dodal lidem odvahu a světlo žít podle božích zákonů.

Tyjo pořád mě zaráží, proč tak složitý jazyk a tak komplikovaná symbolika. Pojďme si to říct narovinu:

Ježíš v jeslích je světlo, které má být rozžehnuto v každém z nás, aby dalo jakési svolení i ostatním… kteří třeba ještě váhají… ale také chtějí žít tvůrčím způsobem (čili „jako dítko Stvořitele“).

Vnímáš to podobně?

No, takže jesličky, tři králové, jehňátka, svatá rodina, pastýři a dary, které Světlu v jeslích neseme, bychom mohli ještě psát a psát. Zastavím se jenom u chudoby jesliček.

Chudoba jeslí

Prosím pojďme teď kolektivně opustit církevní apel na chudobu, která drtí naši fyzickou existenci, a přestaňme ji teď a tady vnímat jako na ctnost. ProStvořitele! chudoba je nemoc, ano?

Chudoba jeslí symbolizuje jednoDUCHost naší mysli, její čistotu a zaměřenost. Něco jako meditační stav.

To dává smysle, že?

Cukroví

Všechno vánoční cukroví, perníky a mlsání nemá být symbolem našich kuchařských dovedností, ale symbolem sladkosti života, tvořivosti naší božsky-lidské podstaty a také hojnosti a potěšení.

Adventní věnec

má spoustu symbolických vysvětlení a většina z nich se opakuje i v jiných vánočních prvcích. Jako hlavní vnímám:

 1. připomínka věčnosti duše (protože kruh symbolizuje věčnost). A také uzavřenosti bezpečného prostoru.
 2. a čas odměřený na osobní duchovní přípravu, kterou si teď můžeme dopřát před důležitým duchovním portálem, který se otevírá na výjimečně dlouhých 12 nocí. Čas odstupňovaný čtyřmi svícemi, které oslavují čtyři adventní týdny příprav.

Astrologické kolo roku má pro nás připravené celou řadu portálů, skrze které můžeme vždy pootočit kola osudu, přiblížit se svému poslání a napravit svou karmu během roku průběžně. Ale mystických Dvanáct vánočních nocí, představují celé jedno kontinuální období, kdy se můžeme ponořit do toku energií a udělat spoustu osobní i kolektivní duchovní práce.

Většina ostatních bran se otevírá a zavírá během pouhých několika hodin. Ale Dvanáct nocí a portál zimního slunovratu je v tomto ohledu velice výjimečných.

No, a tak vnímám adventní věnec jako takový kalendář pro vnitřní přípravu na svaté období, které nastane po zimním slunovratu.

To by jako pár příkladů mohlo stačit. Klidně mi do FB skupiny Tajemství rituálů šťastných žen napiš, jaké další zvyky máš ráda a jaké za nimi vidíš významy. Přeji ti nádherná vánoční svátky i laskavou a výživnou osobní duchovní cestu skrze silové období.

S hlubokou láskou

Tereza Bošková

P.S. Slíbený odkaz na program Tajemství vánočních nocí je tady. Je to průvodce po duchovním období dvanácti nocí. Považuji toto energetické období za tak fascinující, že jsem pro Tebe připravila průvodcovský online program.

Absolventky mi pravidelně zanechávají dojaté zpětné vazby, protože jejich Vánoce dostávají díky němu naprosto nový osobní duchovní rozměr. Například:

Ahoj Terez! Cítím, jak se díky světlu, které vkládáš do svojí práce mění i můj život. Cítím, že jít cestou rituálů je to, po čem jsem dlouho toužila a co mi dává největší smysl! Začínám milovat uklízení (doteď jsem ho neměla ráda a cítila jsem se v něm ztracená) a tvoření posvátného prostoru. Je úžasné zvědomovat si věci v pravý čas. To, kudy se chci ubírat a co potřebuji pustit. Tvůj program Tajemství vánočních nocí byl pro mě magická čas a jsem za to ohromně vděčná. Kdybys dělala nějaký další seminář nebo výcvik naživo, tak se určitě hlásím!

Veronika S.

Přidej se letos i ty:

https://terezaboskova.cz/ritualy-vanocnich-noci/ Program pro krásnější a magičtější Vánoce.

Uvidíme se uvnitř?

Tereza Bošková
Jsem ritualistka, konzultantka Feng-shui a motivátorka žen ke změně a odvaze. Pomůžu ti spřátelit se se svým prostorem a proměnit ho v silného partnera pro šťastný život a osobní prosperitu.
Komentáře